Tolna county

Paks

Új Ház Centrum Paks

7030 Paks, Fehérvári út 31.

Tel: +36 75 510 580 Fax: +36 75 510 581

E-mail: info@ujhazpaks.hu

M-F 7:00-17:00, Sa 7:00-12:00